Zgłoś swoją placówkę do udziału w projekcie.

Celem projektu "Spojrzeć w oczy" jest przebadanie jak największej ilości dzieci urodzonych i mieszkających w Polsce w wieku od 6 do 24 miesięcy. Pomoże to nam stworzyć jak najlepsze narzędzie do przesiewowego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz da szansę na lepsze funkcjonowanie chorym dzieciom.

Potrzebujemy w tym Twojej pomocy.


Pracownicy opieki zdrowotnej są specjalistami, z którymi najczęściej styka się małe dziecko – rozpoczyna się on już podczas wizyty patronażowej. Przez okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa mają miejsce spotkania z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i innymi pracownikami opieki zdrowotnej - na skutek wizyt z powodu zachorowania dziecka, kontrolnych, bilansowych czy kwalifikujących do szczepień. Uważa się, że to właśnie pracownicy opieki zdrowotnej mają największy wpływ na wczesną diagnostykę ASD i to oni są odpowiedzialni za znaczący trend spadku średniego wieku dzieci, kiedy stawiana jest diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu[1]. Rola ta wymaga jednak znacznej wiedzy na temat wczesnych objawów ASD oraz posiadania dodatkowych narzędzi wspomagających proces wczesnej diagnostyki.

Poszukujemy lekarzy (szczególnie lekarzy rodzinnych i pediatrów), psychologów, pedagogów, pracowników żłobków, organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych osób, które chciałyby pomóc nam w przeprowadzeniu projektu.

Oferujemy możliwość wykorzystania w Państwa placówkach polskiej wersji kwestionariusza CSBS-DP wraz z instrukcją obsługi oraz dodatkowe materiały dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu i projektu "Spojrzeć w oczy". Informacje o współpracy pojawią się również na stronie i mediach społecznościowych projektu.

Udział w projekcie umożliwi Państwu wdrożenie lepszych standardów postępowania z dziećmi w wieku od 6 do 24 miesięcy, a także wpłynie na rozpoznawalność Państwa placówki. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt.Bibliografia

[1] Mazurek MO, Curran A, Burnette C, Sohl K. ECHO Autism STAT: Accelerating Early Access to Autism Diagnosis. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2019;49(1):127-137. doi:10.1007/s10803-018-3696-5