Wypełnij kwestionariusz CSBS-DP.

Informacje dotyczące badania

Celem badania jest stworzenie oraz walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza Communication and Symbolic Behavior Scales - Developmental Profile (CSBS-DP) autorstwa Wetherby i Prizanta dla populacji polskich niemowląt i dzieci. Kwestionariusz ten jest stosowany w krajach anglojęzycznych jako skuteczna metoda wykrywania wczesnych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Głównym celem badania nie jest diagnoza tych zaburzeń u Państwa dziecka, lecz sprawdzenie przydatności badawczej tego kwestionariusza. Badanie jest przeprowadzane w ramach projektu doktoranckiego "Ocena efektywności narzędzi wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci" przeprowadzanego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS.
Udział w projekcie składa się z dwóch części – pierwszą jest wypełnienie metryczki, kwestionariusza CSBS-DP oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobistych. Druga obejmuje kontakt telefoniczny/e-mailowy po ukończeniu przez dziecko trzeciego roku życia, celem kontroli dalszego rozwoju dziecka. W każdym momencie przeprowadzanego badania mają Państwo możliwość odstąpienia od udziału w nim.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.
Ponieważ oryginalna wersja kwestionariusza została wystandaryzowana na populacji amerykańskich dzieci, możliwe jest niedopasowanie granicznych progów punktowych, które wskazują na potrzebę podjęcia dalszej diagnozy lub jej brak. Może się to wiązać ze stresem i niepotrzebnymi kosztami związanymi z dalszą diagnostyką ASD lub opóźnieniem rozpoznania ASD u dziecka. Korzyścią płynącą z udziału w badaniu jest możliwość bardzo wczesnego wykrycia objawów ze spektrum autyzmu, co umożliwi dziecku rozpoczęcie wczesnej, dopasowanej do jego potrzeb terapii.
Jeśli wynik uzyskany w kwestionariuszu mógłby sugerować potrzebę podjęcia dalszej diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, wraz z osobami zaangażowanymi w projekt postaramy objąć się Państwa dziecko potrzebną opieką specjalistyczną.
Należy pamiętać, że projekt ma charakter badawczy i przesiewowy – kwestionariusz nie daje stuprocentowej skuteczności w potwierdzaniu lub wykluczaniu występowania ASD u Państwa dziecka. W razie pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt e-mail (kontakt@spojrzecwoczy.pl) lub telefoniczny (791 331 648).