Wypełnij kwestionariusz CSBS-DP.

Informacje dotyczące badania

Celem badania jest stworzenie oraz walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza Communication and Symbolic Behavior Scales - Developmental Profile Infant-Toddler Checklist (CSBS-DP ITC) autorstwa Wetherby i Prizanta dla populacji polskich niemowląt i dzieci. Kwestionariusz ten jest stosowany w krajach anglojęzycznych jako skuteczna metoda wykrywania wczesnych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy. Badanie jest przeprowadzane w ramach projektu doktoranckiego "Ocena efektywności narzędzi wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci" przeprowadzanego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS.
Aktualnie zakończyliśmy rekrutację uczestników do badania. Jednakże, dalej można wypełniać kwestionariusz CSBS-DP ITC w celu kontroli rozwoju Państwa dzieci.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.
Ponieważ oryginalna wersja kwestionariusza została wystandaryzowana na populacji amerykańskich dzieci, możliwe jest niedopasowanie granicznych progów punktowych, które wskazują na potrzebę podjęcia dalszej diagnozy lub jej brak. Może się to wiązać ze stresem i niepotrzebnymi kosztami związanymi z dalszą diagnostyką ASD lub opóźnieniem rozpoznania ASD u dziecka. Korzyścią płynącą z udziału w badaniu jest możliwość bardzo wczesnego wykrycia objawów ze spektrum autyzmu, co umożliwi dziecku rozpoczęcie wczesnej, dopasowanej do jego potrzeb terapii. Jesteśmy w trakcie określenia norm dla dzieci polskich.
Należy pamiętać, że projekt ma charakter badawczy i przesiewowy – kwestionariusz nie daje stuprocentowej skuteczności w potwierdzaniu lub wykluczaniu występowania ASD u Państwa dziecka. W razie pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt e-mail (kontakt@spojrzecwoczy.pl) lub telefoniczny (791 331 648).