Materiały informacyjne dla specjalistów.

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna zawiera podstawowe informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz skróconą instrukcję korzystania z kwestionariusza CSBS-DP dla medyków i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Pobierz:

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika do kwestionariusza CSBS-DP zawiera pełne informacje na temat metodologii, zastosowania i statystyk zastosowanych w wersji oryginalnej CSBS-DP. Podręcznik jest w trakcie tłumaczenia i zostanie udostępniony po ukończeniu procesu translacji.