Materiały informacyjne dla specjalistów.

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna zawiera podstawowe informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz skróconą instrukcję korzystania z kwestionariusza CSBS-DP dla medyków i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Pobierz: