Dane osobowe i polityka prywatności w projekcie "Spojrzeć w oczy".

Dane osobowe, a zwłaszcza dane dotyczące zdrowia Państwa dziecka są bardzo wrażliwymi informacjami. Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych oraz medycznych i nie zostaną przekazane żadnym dalszym podmiotom, a do celów statystycznych zostaną one poddane anonimizacji.

Zebranie Państwa danych kontaktowych oraz dotyczących zdrowia dziecka jest istotne w kontekście przeprowadzenia badania oraz umożliwia osobom zaangażowanym w projekt skontaktowanie się z Państwem w celu przekazania wyniku badania i ewentualnego dalszego postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Pana/Pani i Pana/Pani dziecka jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z siedzibą przy wybrzeżu Ludwika Pasteura 1, 50-367.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: IOD@umed.wroc.pl lub telefonicznie 887 420 111.
 3. Dane osobowe dotyczące Pana/Pani i Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu realizacji projektu badawczego „Ocena efektywności narzędzi wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci” w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, szczegółowo opisanym na podstronach "O projekcie" oraz "Zbadaj swoje dziecko".
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych ani danych Pana/Pani dziecka żadnym odbiorcom z wyjątkiem, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania badania oraz pełnego opracowania i wykorzystania jego wyników. Dane będą przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia zgody na udział w badaniu oraz w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego/e-mailowego w sprawie ustalenia dalszego rozwoju dziecka po ukończeniu trzeciego roku życia.
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania: o dostępu do treści swoich danych osobowych (także dotyczących Pana/Pani dziecka) o sprostowania swoich danych osobowych (także dotyczących Pana/Pani dziecka) o usunięcia swoich danych osobowych (także dotyczących Pana/Pani dziecka) o ograniczenia ich przetwarzania o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Cofniecie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub dotyczących Pana/Pani dziecka pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani ani Pana/Pani dziecko podlegała/ł/ło profilowaniu.

Informacje dotyczące przetwarzania plików cookies

 1. Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy www.spojrzecwoczy.pl, z którego korzysta Użytkownik, do urządzenia teleinformatycznego Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.).
 2. Pliki cookies są wykorzystywane do ułatwienia lub umożliwienia użytkownikom korzystania z witryny - pliki cookies są podstawowym sposobem zapamiętywania indywidualnych preferencji internautów, którzy przeglądają daną witrynę, tworzenia anonimowej statystyki serwisu oraz utrzymania sesji użytkownika.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze, tablecie czy smartfonie. Jednak Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies, w tym zablokować je.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:
  w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo,
  w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści,
  w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane,
  w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka.